Jotun trendkleuren 2017 in our Cairo Home ©BintiHome-9

Stap voor stap worden de veranderingen in huis steeds meer zichtbaar. Overal in huis zijn er mensen bezig; schilders, loodgieters en meubelmakers. Het is ook nog echt een troep. Maar wat een feest om te zien hoe ons huis steeds meer transformeert tot een thuis.

Jotun trendkleuren 2017

Zoals ik in mijn vorige blog al vertelde heb ik een kleurenpalet gemaakt voor ons huis. Ik ben met name helemaal weg van de vergrijsde aardetinten van de nieuwe trendkleuren van Jotun voor 2017. Nu de badkamers grotendeels klaar zijn kunnen de schilders aan de slag met het schilderen van alle kamers. Voor elke kamer hebben een ander kleurenpalet bedacht en komt het geheel samen in de woonkamer. Dus gingen we naar een van de Jotun winkels om de definitieve kleuren uit te zoeken. Naast de wanden gaan we ook aan de slag met het restylen van meubels. Zo hebben we twee bedden voor de gastenkamer en bijhorende nachtkastjes. Echter zijn deze nu donker bruin, een uitstraling dat veel voorkomt hier in Egypte. Het heeft een chique uitstraling in combinatie met goud en drukke prints.

Wat ik leuk vind is om sommige meubels te hergebruiken, waarom nieuwe nachtkastjes kopen als we deze donker bruine nachtkastjes ook turquoise of lichtgrijs kunnen schilderen? Je snapt wel dat ik super enthousiast ben en niet kan wachten om aan de slag te gaan met de kwast!

Jotun Colourtrends 2017 in our Cairo Home ©BintiHome

Jotun Colourtrends 2017 in our Cairo Home ©BintiHome

Jotun Colourtrends 2017 in our Cairo Home ©BintiHome

Verbouwing video’s

Wellicht hebben jullie het op Instagram al meegekregen maar ik ben dus alles aan het filmen. Vanaf het moment dat ik in Egypte kwam heb ik alles vastgelegd en eigenlijk ook al de voorbereidingen in Nederland. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Vloggen is hier niet net zo gewoon als dat het in Nederland inmiddels is geworden. Soms film ik stiekem als bijvoorbeeld de meubelmaker bezig is omdat ze het begrip ‘filmen voor lezers’ niet echt kennen haha. Maar goed, waar mogelijk leg ik alles vast en tijdens het shoppen hebben we veel leuke video’s gemaakt.

Ik kan niet wachten om ze te gaan delen. Het zal een mini serie worden van zes afleveringen en hopelijk vanaf aankomend weekend, elke week online. Ik moet nog even hard aan de slag dus ;). Ondertussen kan je je alvast abonneren op mijn Youtube kanaal om zo op de hoogte te blijven van de nieuwste video’s!

Jotun Colourtrends 2017 in our Cairo Home ©BintiHome

Jotun Colourtrends 2017 in our Cairo Home Washed Linen ©BintiHome

Wereld van verschil

Sinds vorige week zijn de schilders dus volop bezig in het huis en oh wat ben ik al blij. De drie slaapkamers zijn zo goed als af. Alle wanden hebben een andere kleur en ook het plafond is meegenomen. Als we de kamers helemaal hebben ingericht zal ik uiteraard de voor én na foto’s met jullie delen. Ook zijn de deuren inmiddels wit, want deze waren ( zoals je op een eerdere foto kan zien hierboven) ook allemaal donker bruin.

Het hele huis ziet er al zoveel ruimer uit. Morgen gaan ze starten met de trendkleuren Minty Breeze en Pale green in de woonkamer en studio/kantoor. Dat klinkt wel goed toch? hihi Volgende stap is laminaat uitzoeken voor de woonkamer. Welke kleur gaat dat worden denk je? ;) De vloer die nu in de woonkamer ligt sluit niet aan bij wat voor ogen hebben. En nu we toch bezig zijn willen we het meteen goed doen!

Jotun Colourtrends 2017 in our Cairo Home Light Grey ©BintiHome

Jotun Colourtrends 2017 in our Cairo Home ©BintiHome

English summary

Step by step the changes in the house are more and more visible. Everywhere there are people working in the home; painters, plumbers and carpenters. It’s also really a mess. But what a joy to see how our house transform more and more into a home.

Jotun trendcolours 2017

As I mentioned in my previous blog I created a color palette for our house. I particularly love the greyish earth tones of the new trend colors of Jotun for 2017. Now the bathrooms are almost finished, the painters started with the painting of all rooms. Each room have  a different color palette and all these colours will come together in the living room. So we went to one of the Jotun stores to find out the final colors. Besides the walls, we will also restyle some furniture. So we have two beds for the guestrooms and nightstands. However, these are dark brown, a look which is very common here in Egypt. It has a chic look in combination with gold and busy prints.

What I like is to reuse some furniture, why buy new bedside tables as we can paint these dark brown nightstands turquoise or light grey?! You can imagine that I’m super excited and can not wait to start working on these furniture with the brush!

Rebuilding home videos

Perhaps you have already noticed on instagram that I’m also filming everything. From the moment I arrived here in Cairo I recorded everything and actually all the preparations in the Netherlands too. I find it very fun to do. Vlogging is not as common here in Egypt as it has become in the Netherlands. Sometimes I film secretly for example when the carpenter is busy because ”filming for my readers” is something they will not really understand haha. Anyway, whenever possible do I film everything and we made lots of nice shots while shopping. I can not wait to share the video’s! It will be a miniseries of six episodes, and hopefully starting this weekend, every week online. I’ll have some work to do now ;) Meanwhile, you can already subscribe to my Youtube channel to stay up to date with the latest videos!

Difference in the house

Since last week the painters are busy in the house and oh I am so happy already! The three bedrooms are almost finished. All walls have a different color, and also the ceiling has a fresh new look. After we have decorated all the rooms I will share with you the before and after photos. Also, the doors are now white because they were (as in an earlier photo you can see above) also all dark brown. The whole house looks already so much larger and brighter now. Tomorrow they will start with the colors Minty Breeze and Pale green for the living room and studio / office. That sounds good right?

Next step is finding HDF for the living room. What color we will choose you think? ;) The floor in the living room now does not match our ideas for the livingroom. And since we’re already building the house from scratch we can easily do this too ;).

Jotun Colourtrends 2017 in our Cairo Home Light Grey ©BintiHome

Foto’s van mij : Mahmoud Sherif
Interieur foto’s : Souraya Hassan, Binti Home

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren