Our Cairo Home resultaat verbouwing badkamer delfts blauwe tegels ©BintiHome

Nadat ik vorige week de eerste snapshots deelde van onze badkamer make over kan ik nu het resultaat delen! De badkamers zijn verre van af, zo ontbreken er nog de nodige accessoires, wastafel en een nieuwe douche. Ook moeten de badkamers nog netjes bijgewerkt worden en vooral stofvrij. Maar toch wilde ik al de voor én na foto’s met jullie delen! [ English summary below ]

Badkamer verbouwing – Van Egyptisch lila naar Hollandse trots!

En trots dat we zijn! Op onderstaande foto is de badkamer verbouwing van onze gastenbadkamer volgens mij wel heel goed zichtbaar hihi. Zoals ik eerder vertelde was de vorige badkamer niet helemaal onze smaak. Ik heb het zo wie zo niet zo op lila, roze en primaire kleuren. Laten dat nou nét de kleuren zijn van onze badkamer(s). In de vorige blog schreef ik waarom wij voor Delfts blauwe tegels kozen in de gastenbadkamer. En zo met de ‘houten’ look vloer vind ik de badkamer echt een fantastische uitstraling hebben. Het raam moet nog terug gezet worden en de deur zal wit geschilderd worden. Daarnaast komt er uiteraard nog een wastafel, spiegel en accessoires. Kan niet wachten om aan de slag gaan met het decoreren van de badkamer!

Our Cairo Home Dutch resultaat makeover badkamers ©BintiHome-8

Our Cairo Home resultaat make over badkamers ©BintiHome

Verbouwing van onze eigen badkamer

Ook onze eigen badkamer was totaal niet mijn smaak met de kleur paars en wit. Ik vond de badkamer vooral erg onrustig. Daarnaast wilde ik het bad behouden voor de gasten badkamer maar wilde ik in onze eigen badkamer gewoon alleen een douche. De badkamer is voor mij echt een moment van rust, de start van de dag. Daarnaast is het ook fijn als het aansluit bij de stijl van de rest van ons huis. Daarom kozen we voor lichte off white tegels voor de wand, een soort metro tegel effect maar dan groter. Ik was bang dat de metro tegels net even te druk zouden zijn voor de ruimte en koos daarom voor de grotere tegels.

‘De witte waas over de tegels gaat nog weg en dan zijn ze nog mooier! ‘

De vloertegels met pastelkleuren op de grond zijn echt liefde op het eerste gezicht. Het liefst leg ik ze ook nog in de hal hi hi. Ik vind ze zo mooi! De badkamer moet nog goed afgewerkt worden en ook een goede schoonmaak, het is nu nog erg stoffig. De witte waas over de tegels gaat daarom nog weg en dan zijn ze nog mooier!

Er komt nog een regendouche in de badkamer te hangen en daarnaast denken we over het eventueel plaatsen van een glas wand, maar we kijken het eerst zo aan. Mahmoud wilde het liefst een vrije open ruimte, iets wat een totale andere uitstraling is dan in de meeste Egyptische badkamers. Ik denk daarom ook dat het juist zo leuk is om deze verbouwing samen te doen. Echt doen wat wij zelf willen en onze smaak samenvoegen is super fijn! Ook in deze badkamer ontbreekt nog de accessoires en zelfs het raam moet nog terug gezet worden ;). Ja hier doen ze daar niet zo moeilijk over haha.

Our Cairo Home resultaat badkamer verbouwing ©BintiHome

Our Cairo Home resultaat badkamer verbouwing ©BintiHome

‘De vloertegels met pastelkleuren op de grond zijn echt liefde op het eerste gezicht’

Our Cairo Home badkamer verbouwing portugese tegels pastelkleuren©BintiHome

What’s next?

Nadat deze badkamer verbouwing bijna klaar is, is de rest van de woning nog in volle gang. We hebben onder andere alle verlichting gekocht en de badkamer accessoires. Daarnaast is een meubelmaker bezig met het het vermaken van onze keuken en zal er binnenkort een glaswand geplaatst worden in onze studio. En aankomende week gaan ze dan eindelijk starten met schilderen, spannend! O,ja en we hebben nog aardig wat tegels over, of in ieder geval stukken tegels. Hier wil ik zeker wat leuks mee gaan doen op de bovenkant van een tafelblad of kast. En misschien kan ik wel een mozaïek schilderij maken. Wat zou jij doen met resterende tegels? Ik ben erg benieuwd!

Our Cairo Home badkamer verbouwing portugese tegels pastelkleuren ©BintiHome

English summary For Our bathroom renovation

After I shared the first snapshots of our bathroom renovation last week I can now share the results! The bathrooms are not finished yet, there are still lacking of the neccessary accessories, sink and new shower. But I already wanted to share the before and after photo’s with you!

Bathroom renovation – From Egyptian purple to Dutch pride!

And proud I am! On the first photo you can see the big make over the guest bathroom has had. As I said earlier the previous bathroom was not quite our taste. I’m not so into lilac, pink and primary colors. And that was exactly the colour of our bathrooms. In the previous blog I wrote why we chose for Delft blue tiles in the guest bathroom. And so with the ‘wooden’ floor look I think the bathroom already has an amazing look. The window has yet to be put back, and the door will be painted white. Additionally, there is obviously still a sink needed, and a mirror and accessories. Can not wait to get started on decorating the bathroom!

Renovation of our own bathroom

Our own bathroom was also totally not my taste at all with the white/purple colour palette. I thought the style was too restless. Also I liked to keep the bath tube for the guest bathroom but I only wanted a shower for our own bathroom. The bathroom for me is a moment of silent, a relax start of the day. It’s also nice if it’s fits the style of the rest of our house ofcourse ;). That’s why we opted for light off-white tiles on the wall , a kind of subway tile effect only bigger. I was afraid the subway tiles just might be just too crowded for space and therefore we chose the larger tiles.

The floor tiles in pastel colors on the ground was really love at first sight. I prefer to put them also in the hall hi hi. I find them so beautiful! The bathroom has yet to be well finished and a good cleaning, it is still very dusty. The white haze therefore still needs to be removed and then the tiles are even prettier! There will be a rain shower to hang in the bathroom and we also think about the possible placement of a glass wall, but we will try it like this first.

Mahmoud would prefer a free open space, a totaly different look than most Egyptian bathrooms. I therefore think it’s just so fun to do this renovation together. Really do what we want and merge our taste is super nice! Also in the bathroom missing accessories and even the window has yet to be put back;). Yes it’s all possible here!

And what’s next?

After this bathroom renovation is almost done, the rest of the house still in full swing. We bought all the lighting and bathroom accessories. In addition, a carpenter working on the remodeling of our kitchen and there will be placed a glass wall soon in our studio. And next week they finally will start to paint, exciting! Oh yeah and we still have quite a few tiles over, or at least pieces of tiles. Here I would definitely do something creative with on a top of a table or cabinet. And maybe I can make a mosaic painting. What would you do with the remaining tiles? I am very curious!

Our Cairo Home wat doe jij met resterende tegels?©BintiHome

Foto’s : Souraya Hassan & Mahmoud Sherif

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren