Delfts blauw in Cairo ©BintiHome

Een stukje Nederland in Egypte, dat leek mij nou leuk. Dus toen Mahmoud het meteen met mij eens was dat een beetje ‘Dutch Touch’ in ons huis wel leuk zou zijn heb ik geen moment getwijfeld toen ik deze op Delfts blauw geïnspireerde wandtegels zag.

Genieten van elk moment

De badkamers zijn helemaal gestript en het enige wat er over is gebleven zijn wanden klaar voor nieuwe tegels en heel veel zand. Niet alleen in de badkamers maar gewoon door het hele huis. Geen probleem, het wordt uiteindelijk vast allemaal prachtig. Na een frustrerende start heb ik mij erbij neergelegd dat het in Egypte allemaal eenmaal anders gaat. Dat we niet precies hetzelfde kunnen plannen zoals we dat in Nederland gewend zijn. Dus probeer ik nu dag voor dag te bekijken wat er moet gebeuren en te genieten van elke zichtbare verandering. Natuurlijk kan ik het plannen niet helemaal los laten maar een globale weekplanning is voor nu voldoende.

Delfts blauw in Cairo ©BintiHome

Delfts blauw in de badkamer

We hebben in ons appartement twee badkamers, één grenst aan onze slaapkamer en een badkamer welke we de gastenbadkamer noemen. Deze badkamer zal natuurlijk vooral gebruikt worden door gasten die bijvoorbeeld over komen uit Nederland. Of bijvoorbeeld familie en vrienden uit Egypte. Ik vind het dan ook extra leuk dat mijn moeder of beste vriendin Naomi straks gebruik kan maken van een echte Hollandse badkamer. Want zo gaat de gasten badkamer er volgens mij wel uit zien! We kozen voor een tegel met een patroon van vier tegels, lekker druk maar toch super sfeervol. Het deed mij meteen denken aan Delfts Blauw en daardoor een leuke knipoog naar mijn Nederlandse achtergrond. Op de vloer komt een wit ‘houten’ tegel wat het geheel erg fris maakt. Ik denk eraan om houten planken op te hangen, beetje vergelijkbaar als het hout van de ladder op de foto. En natuurlijk ook veel planten, dat vind ik in elke ruimte mooi.

Maar eerst alle ruimtes in de basis afmaken en dan nadenken over de styling. Overigens worden alle deuren in het hele appartement wit geschilderd, de bruine kleur nu vind ik te klassiek. Gelukkig houden we allebei van wit, fris en zo licht mogelijk.

Dutch tiles in Our Cairo Home ©BintiHome

Delfts blauw in Cairo ©BintiHome

Creatief aan de slag met tegels

Terwijl de tegelzetters druk bezig zijn met het betegelen van de wanden zie ik stukjes ‘Delfts blauw’ tegel op de grond liggen. In een flits bedenk ik mij dat die écht niet weg gegooid mogen worden. Dus ik vraag aan Mahmoud of hij alsjeblieft tegen de tegelzetters wil zeggen dat ze de tegels die niet gebruiken bewaren. Het gesprek gaat in het Arabisch en ondanks dat ik veel begrijp versta ik niet elk woord. Volgens mij vroeg de tegelzetter uit nieuwsgierigheid waarom. Mahmoud vertelde hem vervolgens iets over dat ik wat creatiefs met de tegels wilde gaan doen. Met een glimlach zei de tegelzetter dat hij het zal bewaren. Met als gevolgd dat ik net allerlei kleine stukjes tegeltjes netjes opgestapeld zie liggen in de gang. Yes, daar kunnen we mooie dingen mee doen!

Mijn moeder is een groot fan van mozaïeken en ik vind het ook leuk om de tegels op een dergelijke manier terug te laten komen. Voor nu, netjes opgestapeld in de gang, straks misschien wel als top van een dressoir.

Voor nu ben ik vooral heel erg benieuwd hoe deze badkamer eruit ziet met witte vloer én het raam weer terug. Waar ze in Nederland netjes om het raam heen tegelen halen ze hier het hele kozijn er gewoon uit. Ja, ach waarom ook niet?!

Benieuwd naar het resultaat? Schrijf je in met je e-mailadres (—-> ) om Binti Home blog per mail te volgen en geen blogpost over Our Cairo Home te missen. Tot de volgende blog!

Dutch tiles in Our Cairo Home ©BintiHome

English Summary

A piece of the Netherlands in Egypt, that sounds like a good idea. So when Mahmoud immediately agreed with me that a little ‘Dutch Touch’ in our house would be nice, I didn’t hesitated for a moment when I saw these wall tiles.

Enjoy every moment

The bathrooms were completely gutted and the only thing there is left are walls which are ready for new tiles and lots of sand. Not only in the bathroom but just throughout the whole house. No problem, it will be good at the end. After a frustrating start I realised that it’s all just different in Egypt and I have to accept it. We can not exactly work how we are used to do in the Netherlands. So I try now to see day by day what to do and enjoy any visible change in the house. Of course, I can not quite let go of the plan but a global weekly planning is good enough for now.

Delft blue in the bathroom

We have two bathrooms in our apartment, one next to our bedroom and another bathroom which we call the guest bathroom. The bathroom will be of course used primarily by guests who for example from the Netherlands or family and friends in Egypt. I think it is extra nice for my mother or best friend Naomi that they can use a Dutch styled bathroom. We chose a tile with a pattern of four tiles, very busy yet super stylish. It immediately reminded me of ‘Delfts Blauw’ and therefore a nice link to my Dutch background. On the floor is a white ‘wooden’ tile which makes the whole room very fresh. I am thinking of hanging wooden shelves, bit similar as the wood of the ladder on the photo. And of course many plants that I find beautiful in any room. But first finish all the rooms in the basics and then think about the styling.

Incidentally, all the doors will be painted white in the entire apartment, the brown color they have now I find too classic. Luckily we both love white, fresh and as light as possible.

Get creative with tiles

While the tilers are busy tiling of the walls I see pieces of tiles on the floor. In a flash I realize that these really should not be thrown away. So I ask Mahmoud if he please can say to the tilers they keep the tiles that are not used. The conversation is in Arabic and although I understand a lot I do not understand every word. I think the tiler asked out of curiosity why he had to keep them and Mahmoud told him that I wanted to do something creative with the tiles. With a smile the tiler said that he will keep it. So some hours later I see all small pieces of tiles piled next to each other on the floor in the hallway. Yes, we can do great things with it! My mother is a big fan of mosaics and I also like to keep coming back to the tiles in such a way. Now they’re neatly stacked in the hallway, perhaps as soon they will be on top of a dresser.

For now I am especially very curious how the bathroom will look with the white floor and the window (hihi) again. In the Netherlands the tilers just put the tiles around the windows, here they just decide to take the whole frame out. Yeah, well why not?

Don’t want to miss a blogpost? Subsribe to this blog by e-mail (—->) and receive an e-mail with every new blogpost. Hope to see you back on the blog!

Fotografie : Souraya Hassan, Binti Home Blog

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren