Algemene Voorwaarden

Binti Home heeft deze algemene voorwaarden opgesteld om op deze manier een verduidelijking te geven over de voorwaarden die gelden bij het bezoeken en lezen van deze website Bintihomeblog.com.

Op de inhoud van de website berust copyright van Bintihomeblog.com. De teksten en foto’s zijn door Binti Home gemaakt. Het misbruiken, bewerken of gebruiken van deze foto’s of teksten is wettelijk niet toegestaan. Er zullen dan ook stappen worden ondernomen wanneer dit wel gebeurt.

Bintihomeblog.com wordt met de grootste zorg samengesteld. Het is desondanks toch mogelijke dat de artikelen feitelijke onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van de artikelen op Bintihomeblog.com kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

Jouw gegevens
Bij het inschrijven van de nieuwsbrief of prijsvragen geeft u Binti Home uw persoonlijke gegevens. Ook bij het overeenkomen tot een dienst van Binti Home of een campagne op Bintihomeblog.com worden er persoonlijke gegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten, opdrachtgevers en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Lees hiervoor de privacyverklaring die van toepassing is op alle producten, diensten en activiteiten van Binti Home.

Auteursrecht
Het is niet toegestaan om foto’s of teksten van deze website te kopiëren en te gebruiken voor een eigen website of commerciële doeleinden. Een citaat is mogelijk mits er een duidelijke bronvermelding én naamsvermelding wordt gegeven naar het artikel waar deze citaat van is gekopieerd.

Beeldrecht

Alle foto’s op deze website zijn gemaakt door Souraya Hassan. Deze foto’s mogen niet gebruikt worden voor welke (commerciële) doeleinde dan ook. Mocht je de foto willen plaatsen op jouw blog of website dan dient hiervoor eerst toestemming te worden gevraagd via info@binti-home.nl .

Indien hiervoor toestemming is gegeven mag de foto geplaatst worden ( inclusief logo ) met een duidelijke bronvermelding én naamsvermelding naar de desbetreffende pagina of blog waar de foto vandaan komt.

Samenwerkingen

Voor betaalde samenwerkingen en campagnes gelden de voorwaarden die in de overeenkomst zijn afgesproken. Dit wordt per samenwerking of opdracht samengesteld.

Wijzigingen
Bintihomeblog.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van Bintihomeblog.com

Huisregels voor reacties op de website
Reageren op de website www.bintihomeblog.com zijn aan een aantal regels verbonden. Aanstootgevende reacties en bedreigingen of beledigingen zijn niet toegestaan. Deze reacties worden verwijderd. Kritiek leveren mag, maar aanhoudend negatieve reacties betekent dat u wordt verwijderd en geblokkeerd van onze site of social mediakanaal. Bovenstaande regels kunnen altijd worden aangepast door Binti Home.

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen via info@binti-home.nl. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kan Binti Home de website verbeteren.