PERSONAL HOME Binti Home interieurinspiratie woonstyling ©BintiHome

‘Zomaar’ een hoek in mijn woonkamer, maar toch niet zomaar. Ik heb deze foto’s gemaakt omdat ik alle producten in deze hoek mooi vindt en nu ik nog eens goed naar de foto kijk zie ik dat er zoveel persoonlijke producten staan. En dat is wat een huis een thuis maakt, persoonlijkheid en verhalen…

‘Just’ a corner in my living room, but not just yet. I have made these pictures because I like all the products in this corner and now when I have another good look at this picture, I see so many personal products. And that’s what makes a house a home, personality and stories …

Het inrichten van een huis

Als ik word gevraagd om een interieurontwerp te maken voor een woning of mee te denken voor de kleuren en aankleding van een ruimte, dan staat de klant/persoon altijd voorop. Ik krijg vaak lieve complimenten voor mijn woonkamer en sommige willen dit letterlijk kopiëren. Natuurlijk een lief compliment maar toch is het belangrijk om je huis persoonlijk te maken. Een kleurenpalet kan je wel als inspiratie gebruiken en dat is ook wat ik het liefste doe bij het inrichten van een woning. Het maken van verhalen met kleur én persoonlijke producten.

Designing a home : If I’m asked to create an interior design for a house or to think along for the colors and decorating a space, then the customer / person always comes first. I often get compliments for my living room and some want to copy it. Of course a sweet compliment but it is important to make your house personal. A color palette you can use it as inspiration and that is what I prefer to do when setting up a home: creating stories with color and personal products.

Binti Home interieurinspiratie woonstyling ©BintiHome

Persoonlijke verhalen in mijn huis

Een persoonlijk huis geeft een warm gevoel en zorgt dat je je thuis voelt. Ik krijg ook geregeld de vraag dat mensen het huis hebben ingericht maar het nog niet als thuis voelt. En daar help ik heel graag bij! Persoonlijke verhalen creëren door het mixen van oude producten, nieuwe producten en producten met een verhaal. In deze hoek staan verschillende producten die mij dierbaar zijn, bijvoorbeeld de koffer in het hoek welke van mijn opa is geweest. Ik kreeg deze koffer, vol met persoonlijke producten van mij als kind, van mijn moeder toen ik ging verhuizen naar dit huis. Aan de wand hangen vier lijsten met foto’s, van mijn oma, van mijn ouders samen bij de piramides, van mijn Egyptische opa en oma en een foto samen met mijn moeder. Die foto bij de piramides is erg dierbaar voor mij  omdat het een hele bijzondere vakantie was vorig jaar in Egypte waarbij mijn moeder voor het eerst in Egypte was. Zij is nu weer in Egypte ( yeey!). In de hoek een lampje uit Egypte en op de witte kast een foto van mijzelf als ballerina in de displaybox. De print op de grond is van I Love My Type. Een prachtige tekst waar ik mijzelf echt helemaal in kan vinden. Zoals je ziet zit het beschermkarton er nog op. Zodra ik terug ben in Nederland geef ik deze tekst een mooi plekje aan de wand.

Personal stories in my home : A personal house gives a warm feeling and makes you feel at home. I also get regular questions that people have decorated the house but it still doesn’t feels like home. And I really want to help! Create personal stories by mixing old products, new products and products with a story. In this corner there are several products that are dear to me. For instance the suitcase in the corner that belonged to my grandfather. I got this suitcase full of personal products on me as a child from my mother when I moved to this house. On the wall I hang four lists with photos from my grandmother, my parents together at the pyramids, my Egyptian grandparents and a photo with my mother. The photograph taken at the Pyramids is very dear to me because it was a very special holiday last year in Egypt with my mother, for her the first time in Egypt. She is now back in Egypt (Yeey!). In the corner a lamp from Egypt and on a picture of myself as a ballerina in the display box. The print on the ground is from I Love My Type. A beautiful text where I recognise myself in. As you can see the protective cardboard is still attached. Once I’m back in the Netherlands I give the text a nice spot on the wall.

Binti Home interieurinspiratie woonstyling ©BintiHome

Kalanchoe orgyalis / Copper Spoons

Dat is de naam van die geweldig mooie plant op de witte kast. Ik kocht de plant een tijdje geleden bij Wildernis in Amsterdam. De plant heet ook wel Copper Spoons omdat de bladen een oranje gloed krijgen als ze veel zonlicht krijgen. Op deze plek in mijn woonkamer blijven ze denk ik vooral deze groen grijze kleur. In het voorjaar verplaats ik de plant wel naar een meer zonnige plek in mijn woonkamer om eens te kijken of deze plant zal veranderen. De foto’s die ik op het internet zie zien er in ieder geval mooi uit!

Kalanchoe orgyalis / Copper Spoons : That’s the name of that great beautiful plant on the white cupboard. I bought the plant some time ago by Wildernis in Amsterdam. The plant is also called Copper Spoons because the leaves get an orange glow as they get plenty of sunlight. At this place in my living room, I think they remain in the green-gray color. In the spring I move the plant to a more sunny spot in my living room to see if this plant will change it’s colour. The pictures I see you on the internet looks already so nice!

Binti Home interieurinspiratie woonstyling ©BintiHome

Binti Home interieurinspiratie woonstyling ©BintiHome

Binti Home interieurinspiratie woonstyling ©BintiHome-5

Binti Home interieurinspiratie woonstyling ©BintiHome

Styling, inrichting en fotografie : Souraya Hassan, Binti Home