Privacyverklaring Binti Home

Privacyverklaring Binti Home

Met deze privacyverklaring voldoet deze website van Binti Home aan de Europese Privacywet. De website van Binti Home heeft als doel om de persoonsgegevens van de lezers en bezoekers te respecteren. Omdat Binti Home dankbaar is voor uw bezoek aan de website www.bintihomeblog.com laat zij deze privacyverklaring graag weten op welke wijze Binti Home met uw persoonsgegevens omgaat.

Privacy verklaring
Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten, opdrachtgevers en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deze Privacy en Cookie verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Binti Home.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zoals weergeven in deze privacyverklaring is
Binti Home, Burgemeester van stamplein 194, 2132 BH Hoofddorp.

Via info@binti-home.nl kunt u contact met mij opnemen.

Souraya Hassan is de oprichtster van Binti Home.
Kvk nummer : 27352059
BTW-identificatienummer : 072624425B01

Persoonsgegevens die wij verwerken
Binti Home ontwikkelt, produceert en exploiteert content en informatie via online media zoals deze website maar ook social media kanalen als Facebook, Instagram en Youtube. In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Binti Home, kan Binti Home persoonsgegevens van u verwerken. Dit kan als u zich aanmeld voor een nieuwsbrief, een contactformulier invult op de website of deelneemt aan een winactie. Maar ook als u zelf contact opneemt voor een dienst van Binti Home of het uitvoeren van een dienst via een tussenpartij.

 

Binti Home vind het wel heel erg belangrijk om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en vertrouwelijke wijze te behandelen. Binti Home verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierbij zijn de volgende onderdelen van toepassing. Hierin maakt Binti Home een onderscheid in opdrachtgevers of opdrachtnemers en volgers of bezoekers van deze website.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers :

 • Bedrijfsnaam zoals ingeschreven bij de KVK
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • BTW nummer
 • Zakelijk rekeningnummer
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • Eventuele gegevens over uw activiteiten op onze website
 • De in opdracht gemaakte content, foto’s en video’s

Uw gegevens bewaren wij 7 jaar zoals dit voor de fiscale bewaarplicht verplicht is. 

Volgers en bezoekers :

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Eventuele gegevens over uw activiteiten op onze website

Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven.

Indien u geen e-mail nieuwsbrieven meer wilt ontvangen of op een andere wijze gecontacteerd wilt worden, dan kunt u zich hiervoor te allen tijden afmelden door op de afmeldlink in het e-mailbericht te klikken. Ook kunt u Binti Home hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een brief te sturen naar Binti Home, Burgemeester van Stamplein 194, 2132 BH Hoofddorp of een e-mail te sturen naar info@binti-home.nl.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Binti Home voor de volgende doeleinden worden gebruikt :

 • Om te facturen nadat u een betaalde dienst of product heeft afgenomen
 • Het verzenden van een nieuwsbrief ( deze nieuwsbrief wordt twee keer per week verzonden met hierin een overzicht van de nieuwste blogberichten). Max 1 keer per maand kan er een extra nieuwsbrief verzonden worden met hierin nieuws of een mededeling.
 • Contact op te nemen via mail of telefoon voor de uitvoering van de dienstverlening ten behoeve van een project die is overeengekomen
 • Om goederen of diensten bij u af te leveren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze producten of diensten
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren
 • Om het delen van content via social media (diensten van derde partijen) mogelijk te maken
 • Om de website van Binti Home en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren
 • Om te voldoen aan de op Binti Home van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Derdenverstrekking
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Binti Home behoren, behoudens het navolgende. Binti Home verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst overeengekomen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Binti Home blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Omdat uw gegevens nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering heb ik met de volgende partijen een verwerkingsovereenkomst afgesloten:

 • Google voor google analytics
 • TeamAccount Westdijk & Van Bostelen voor de boekhouding
 • Mailchimp voor het versturen van de wekelijkse nieuwsbrieven
 • Kiesling Media voor de hosting van de website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Binti Home gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Binti Home gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Binti Home maakt gebruik van de volgende cookies :

– Google Analytics 
Binti Home plaatst cookies van Google. Dit doet Binti Home om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heeft Binti Home een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en is de functie “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heeft Binti Home het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

– Social media knoppen 

Op www.bintihomeblog.com staan social media buttons van Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, Google en Twitter. Door deze buttons kunt u artikelen delen op een social media platform. De meeste social media kanalen werken met cookies. Binti Home heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

– Functionele cookies.

Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

– Tracking cookies:

Binti Home plaatst cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat zij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft Binti Home u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Facebookpixel:
Op deze website van Binti Home worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Analytics”-dienst. Binti Home maakt gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Binti Home maakt gebruik van een Facebookpixel op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor Binti Home geen voorafgaande toestemming van u nodig heeft voor gebruik van Facebookpixel.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@binti-home.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Binti Home neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Binti Home gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Thunderbird als mailsysteem
 • WordPress voor de hosting van de website
 • Microsoft Word en Excel voor overzichtslijsten of het opstellen van overeenkomsten en andere gegevens die nodig zijn bij de realisatie van een project of samenwerking
 • Adobe voor het opstellen van offertes en facturen

Links
Op deze website van Binti Home treft u een aantal links aan naar websites van andere partijen. Binti Home is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen van uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Beveiliging van uw gegevens
Binti Home handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@binti-home.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u www.bintihomeblog.com bezoekt, geeft u daarmee toestemming uw gegevens te verwerken. U hebt echter ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Binti Home.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@binti-home.nl. Ook kunt u Binti Home hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een brief te sturen naar Binti Home, Burgemeester van Stamplein 194, 2132 BH Hoofddorp.

Wijzigingen
Binti Home behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Binti Home. Substantiële wijzigingen van dit privacystatement zullen op de websites van Binti Home of anderszins worden bekendgemaakt.

Binti Home wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling dan kunt u altijd contact opnemen via info@binti-home.nl.