Our Cairo Home the beginning droomhuis ©BintiHome
De maand november is echt voorbij gevlogen! Ik ben nu al bijna een maand in Caïro en ik vond het eindelijk eens tijd voor de eerste #OurCairoHome blogpost. Diegene die mij op instagram volgen hebben deze hashtag al meerdere keren voorbij zien komen maar nu meer over ons droomhuis op de blog! { English below }

Our Cairo Home the beginning ©BintiHome

Een tweede droomhuis in het buitenland?

Een lang gekoesterde droom komt nu uit, een eigen huis in Caïro, en dat samen met mijn grote liefde Mahmoud. Toen ik de afgelopen zomer dit huis voor het eerst binnen stapte was ik op slag verliefd. De meeste huizen in Egypte hebben vaak niet zo veel ramen. Daarnaast worden de luiken en gordijnen veelal dicht gelaten vanwege de hitte. Maar toen ik dit appartement binnen stapte was ik meteen helemaal weg van de open en lichte ruimte. Een eerste indruk in een huis vind ik altijd ontzettend belangrijk, het gaat immers je thuis worden. En die eerste indruk was goed, heel goed.

Ik krijg al veel de vraag van mensen of ik in Egypte ga wonen. Ja en Nee. De afgelopen 2 jaar heb ik zowel in Nederland als Egypte gewerkt aan Binti Home en heb ik verschillende gave projecten kunnen realiseren. Half wonen in twee landen voelt op dit moment als een geschenk en ik hoop dat samen met Mahmoud voorlopig zo te kunnen doen.

Our Cairo Home the beginning 2016 ©BintiHome-2

Wat gaan we doen met ons huis?

Tada! Bij een nieuw huis hoort een portret, jawel in de keuken. :D De tegels op de achterwand zijn er, as we speak, vanaf gehaald om plaats te maken voor andere wandtegels! De indeling van het huis is erg fijn en open. Zo hebben we een grote ruime woonkamer met daarbij een open keuken. Daarnaast grenst aan de woonkamer een ruimte waar we een werkplek kunnen creëren. Via een hal kom je bij de slaapkamers uit, dus mijn moeder en vriendinnen uit Nederland kunnen ook zeker bij ons verblijven. Hoe fijn!

Voor nu hebben wij een ontwerp gemaakt voor het hele huis en zijn we druk bezig met het kiezen van de kleuren van de wanden. De nieuwe wand en vloertegels voor de keuken en badkamer hebben we uitgekozen en vanaf het einde van deze week gaan ze starten. We hebben mooie samenwerkingen lopen en gaan voor ons droomhuis samenwerken met zowel Nederlandse als Egyptische merken. Kan niet wachten om met alles aan de slag te gaan, nu eerst de basis.

Alles gaan we vastleggen op video ( en foto’s) om het project van begin tot eind met jullie te delen. Hou daarom deze blog in de gaten als je het leuk vind om dit te volgen hoe wij ons droomhuis van scratch opbouwen.  Tot de volgende blog!

Our Cairo Home the beginning 2016 ©BintiHome

For those who like to read my story too :

The month of November has really flown by! I am now almost a month in Cairo and I thought it was finally time for the first #OurCairoHome blog post. Those who follow me on instagram already seen this hasthag several times. But now more about our dreamhome on the blog!

A second dream home abroad?

A long cherished dream is now coming true and that’s having a home in Cairo, and this also together with my big love Mahmoud. It was last summer when I saw this house for the first time and I immediately felt in love. Most of the houses in Egypt often do not have many windows. In addition, the shutters and curtains are mostly closed because of the heat. But when I entered the apartment I was immediately bowled over by the natural light and open space.

A first impression of a house I always find very important, after all you are going to make this your home. And that first impression was good, very good.

I get a lot of questions whether I’m going to live in Egypt. The answer is : Yes and no. The past 2 years I have worked in the Netherlands and Egypt on projects for Binti Home.  Living between the two countries feels like a gift and I hope me and Mahmoud can do that for a while how we want it.

What will we do with our house?

Tada! Every new house needs a portrait, yes in the kitchen :D The tiles on the back wall are, as we speak, removed to make room for other wall tiles! The layout of the house is very nice and open. We have a large spacious living area including an open kitchen. In addition, beside the livingroom there’s an extra space where we can create our workspace. Through a hall you come to the bedrooms, so my mother and friends from the Netherlands can certainly stay with us. How nice!

For now, we have created a design for the entire home and we are busy choosing the color of the walls. We have chosen the new wall and floor tiles for the kitchen and bathroom and they will start from the end of this week. We’ve running pretty partnerships at the moment and  we’re working together for our dream home with both Dutch and Egyptian brands. Can not wait to start with everything!

We will capture everthing on video ( and photo’s ) to share with you the project from scratch till the end. If you like to follow our creative story how we build our dream home, please keep following this blog! See you next time :)

Our Cairo Home the beginning ©BintiHome

Foto’s : Souraya Hassan, Binti Home & Mahmoud Sherif

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren