Delta Nile Egypt  ©BintiHome

Als ik iets mooi vind aan Egypte, is het de Nijl en al het groen hieromheen. De grond rondom de Nijl is erg vruchtbaar en dit is dan ook het perfecte gebied voor landbouw. Het noorden van Egypte is eigenlijk volledig groen dankzij de Nijl. Ik kan uren staren naar het leven langs het water, de boeren die aan het werk zijn op de akkers, de prachtige silhouetten van de palmbomen en de ondergaande zon. Ik vind het mooi om te kijken naar het leven van deze mensen die zo anders is dan die van ons, zeker als ik het vergelijk met het drukke leven dat wij hebben in Nederland. De mensen nemen hier de dag zoals het komt. ‘We zien wel hoe deze dag loopt, we hebben alle tijd’, ook omdat het leven hier 24uur per dag door gaat.

[ english below ]

Altijd als ik terug kom in Nederland merk ik altijd meteen het verschil en probeer ik dit gevoel van ‘tijd loslaten’ vast te houden. Maar toch komen mijn eigenschappen zoals alles willen plannen, dingen regelen en vooruit denken al gauw weer om de hoek kijken. Dit is natuurlijk juist een belangrijke eigenschap bij het hebben van een eigen onderneming. Ook hier in Egypte probeer ik alles toch redelijk te plannen omdat ik een aantal dingen geregeld wil hebben voordat ik naar Nederland ga. Deze eerste week heb ik al veel kunnen doen voor Binti Home waar ik erg blij van word dankzij de hulp van mijn vader en vrienden. Ik ben benieuwd wat de komende week gaat brengen. Hoe denk jij over het soms kunnen loslaten van tijd?

Delta Nile Egypt  ©BintiHome

If there’s anything I like about Egypt it is the Nile and all the green surroundings. The soil surrounding the Nile is very fertile so it is a perfect area for agriculture. The north of Egypt is actually completely green thanks to the Nile. I can stare for hours at the life along the water, the farmers who are working on their fields, the amazing silhouettes of the palm trees and the descending sun. I love looking at the lives of these people which is so different from ours, especially compared to the busy life we lead in the Netherlands. Here in Egypt, peope take life as it comes. ‘Let’s see how the day goes, we have got all the time in the world’, also because life continues 24/7. Everytime I come back to the Netherlands I notice the difference immediately and I try to keep the feeling of ‘ letting go of time ‘. But still my habits of wanting to plan everything, arranging stuff and thinking ahead always pop up. But this of course is a good thing when you have your own business. Also here in Egypt I try to plan everything as far as I can because I want stuff to be arranged before I return back to the Netherlands. This first week I have already been able to do a lot for Binti Home and this makes me very happy thanks to the help of my father and friends. I am curious what the next week will bring. How do you feel about sometimes being able to let go of time?

Delta Nile Egypt  ©BintiHome

Delta Nile Egypt  ©BintiHome

Delta Nile Egypt  ©BintiHome

6. DeltaNileEgypteFotografie : Souraya Hassan, Binti Home