Budget restyling voor de keuken interieurontwerp advies woning Reeuwijk ©BintiHome

Toe aan een nieuwe keuken maar heb je geen hoog budget om een compleet nieuwe keuken aan te schaffen? Er zijn zeker een aantal stylingtips en handige keukenideeën die je kan toepassen voor het restylen van de ruimte. In deze blog lees je hier meer over mét een foto van vóór en ná de budget restyling voor de keuken.
[ English below ]

Budget restyling voor de keuken

Alweer een tijd geleden werd ik benaderd voor een hele leuke klus. Een restyling van een oude woning aan de Reeuwijkse plassen in Reeuwijk. Werkelijk een prachtige locatie met een mooi vrijstaand huis midden in het groen. Het interieur was echter heel erg gedateerd. Het bleek te gaan om een huurhuis maar de bewoners zouden hier voorlopig wel blijven wonen. De wens was dan ook om het interieur aan te pakken en een goede restyling te geven maar wel binnen een bepaald kostenplaatje. Zo wilden zij niet teveel investeren in de blijvende zaken zoals de keuken en badkamer. De woonkamer kreeg wel een goede restyling en er zijn nieuwe meubels gekocht welke ook weer mee genomen kunnen worden naar een eventueel volgend huis.

Ik ben aan de slag gegaan met een interieurontwerp voor de woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. In deze blog geef ik graag wat tips voor een budget restyling voor de keuken.

1. Schilderwerk

In deze keuken heeft schilderwerk een groot aandeel gehad in de metamorfose. Zo kregen alle wanden weer een nieuwe lichte kleur, gebroken wit. En werden de houten kastjes opgeschuurd en geschilderd in een matte krijtverf van Flexa (Pure). Omdat de keukenkastjes nog goed waren zou het zonde zijn om een complete nieuwe keuken aan te schaffen. Daarom adviseerde ik de bewoners om de houten keukenkastjes te schilderen. Door te kiezen voor mat grijs krijgt de keuken een natuurlijke en toch landelijke uitstraling dat goed bij het huis past. Het houten blad is opgeschuurd en opnieuw in de olie gezet. Al het houtwerk, waaronder de balken, zijn ook opnieuw geschilderd in een lichte crème tint waardoor de ruimte meteen een frisse uitstraling krijgt.

Wat een verschil met de groene balken en het donkere houtwerk. Schilderen is dan ook echt een top oplossing als je niet teveel geld wil uitgeven maar wel de ruimte een frisse nieuwe uitstraling wil geven. Het schilderen staat dan ook echt op één als tip voor de budget restyling voor de keuken.

2. Nieuwe vloer

De vloer is daarnaast ook erg bepalend voor de uitstraling van een keuken. Zo vind je in huurwoningen vaak zeil op de grond of in oudere woningen tegels. Het veranderen van de vloer zal de ruimte al een hele andere uitstraling geven. Zo kan je ander zeil neerleggen met laminaat motief of wellicht mooie Portugese tegels. Als je keuken in open verbinding staat met de woonkamer kan je ook de vloer uit de woonkamer door leggen, of als je bezig bent met een grote restyling, een compleet nieuwe vloer voor de woonkamer en keuken. Hier heb ik dan ook voor gekozen bij deze klant in Reeuwijk.

Waar er voorheen rode tegels lagen en de woning een hele gedateerde en donkere uitstraling gaf, ligt er nu strak vergrijsd laminaat in een lichte tint. Deze vloer zorgt voor optisch meer ruimte, verbind de keuken en de woonkamer mooi met elkaar én maakt de ruimtes lichter. Het is niet helemaal een budget oplossing want je moet wel wat uitgeven. Maar toch zijn er talloze goedkope oplossingen voor deze budget restyling voor de keuken.

3. Bovenkastjes vervangen voor planken van hout

De bovenkastjes én extra ruimte bovenop zorgt ervoor dat de keuken er klein en donker uit zag. Mijn eerste tip was dan ook op de bovenkastjes naast de afzuigkap ( welke overigens prachtig is) weg te halen en te vervangen voor twee planken. Je kan hiervoor kiezen voor een blind ophangsysteem of het systeem dat hier is gebruikt. Bovenop de planken is allerlei glaswerk neergezet, handig binnen handbereik en oogt ook luchtig. In deze ruimte is de plank boven de doorgang ook weggehaald. Wat een verschil hè?

4. Styling van de keuken

Naast eventuele styling op de planken boven het werkblad kan je op het blad ook nog wat decoratie zetten. Ik hou er zelf van als het werkblad vooral leeg is, zeker als de keuken open is én dus zichtbaar vanuit de woonkamer. Ik heb een broodplank en serveerplank neergezet, een karaf en wat bakjes. De kleuren wit en grijs samen met het materiaal hout uit de basis van de keuken komt op deze manier terug in deze accessoires wat weer zorgt voor een balans en passend geheel.

Dit is dan ook een fijne styling tip voor eigenlijk elke ruimte in huis. Kies voor een vast kleurenpalet dat je toepast in zowel de basis, de meubels als de woonaccessoires. Op deze manier zie je dat de ruimte een uitstraling krijgt die klopt. Wat vind je van de budget restyling voor de keuken? Heb je zelf ook handige tips toegepast in huis voor een betaalbare restyling? Deel ze gerust hieronder met de andere lezers!

Budget restyling voor de keuken interieurontwerp advies woning Reeuwijk ©BintiHome

Restyling keuken Reeuwijk particulier woning ©BintiHome

English Summary

Been a while since I was approached for a really nice job. A restyling of an old house in Reeuwijk. Truly a beautiful location with a beautiful house surrounded by greenery. The interior, however, was very dated. It was a rented house but the residents would stay there for several years. The desire, therefore, was to create a new interior and to give a good restyling but working with a sharp budget. So they would not invest too much in the remaining cases, such as the kitchen and bathroom.

The living room did get a good restyling and there was new furniture purchased which can also be taken along again for a next house. I started working with an interior design for the living room, kitchen, bedroom and bathroom. In this blog I give some tips for the restyling of your kitchen.

  1. Paint the wood

In this kitchen you can see that a big part of the metamorfose was because of the paint. So all walls got a new light color off-white. The wood cupboards were sanded and painted in a matte chalk paint by Flexa (Pure). Because the kitchen cupboards were good it would be a waste of money to buy a complete new kitchen. Therefore, I advised the residents to paint the wooden kitchen cabinets. By choosing matt gray the kitchen gets a natural and yet rustic look that fits well with the house. The wooden top is sanded and got some new layers of oil. All the woodwork, including the beams, are also repainted in a light cream tint giving the space immediately a fresh look. What a difference with the green beams and dark woodwork isn’t it?

2. Change the floor

The floor is also very crucial for the complete look of a kitchen. In a rental hous you’ll find often canvas flooring on the ground or in older homes the red or yellow tiles. Changing the floor will already give the room a completely different look. So you can choose for flooring canvas with a laminate look or portugese tiles. If your kitchen is in open connection with the living room you can also put on the floor in the living room, or if you’re doing a great restyling, a completely new floor for the living room and kitchen. This is what I opted for this client in Reeuwijk.

On the before photo you can see the red tiles and this was giving the house a very dated and dark look. Now there is bright gray laminate. This floor provides more visual space, connect the kitchen and the living room nicely with each other and it lightnes the room.

3. Change the upper cupboards for shelves

While I think the paint and floor already changes a lot, there is actually more to do. The upper cupboards makes the kitchen look small and dark. My first tip for this kitchen was to remove the upper cabinets and replace them for two wooden shelves. You can choose a blind suspension system or the system that is used here. On top of the shelves the owners put all kinds of glassware, within easy to reach and also looks airy. In this space the shelf above the doorway is also removed.

4. Styling and decoration

Besides putting any styling on the shelves above the surface you can also put some decoration on it. I love it when the surface is almost empty with just some styling, especially when the kithen is open and visible from the livingroom.  I put down a bread board and serve board, a carafe and some white cups. The white, gray and wood from the base of the kitchen is in this way reflected in these accessories, which gives a balance. A nice stylingtip will be in this case : always work with a colourpalette where you put the colours as well in the base, in the furniture and in the accessoires for a complete look.

So, what do you think of the restyling of this kitchen? Do you have nice tips as well in your home for an affordable restyling?

Restyling keuken Reeuwijk particulier woning ©BintiHome

Ben je geïnteresseerd in een interieurontwerp voor een restyling van een ruimte of nieuwe woning? Neem eens een kijkje bij mijn interieurprojecten en wellicht kan ik iets voor je betekenen!

Budget restyling voor de keuken.
Interieurontwerp op maat, styling en fotografie :
Souraya Hassan, Binti Home

Bewaren

Bewaren